Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2019

Publication date 19 oktober 2018

Per 1 januari 2019 zal KPN Wholesale de WLR-tarieven aanpassen conform artikel 11.3  uit de WLR Raamovereenkomst die per 1 juli 2014 is afgesloten, en voor de WLR Raamovereenkomst 4.0 die per 1 april 2017 als nieuw referentieaanbod wordt aangeboden. Op grond van beide overeenkomsten kunnen de tarieven verhoogd worden met de CPI jaarmutatie van september die wordt gepubliceerd door het CBS. De CPI jaarmutatie van september is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorafgaande jaar en bedraagt dit jaar 1,9%. Dit is dan ook het percentage waarmee KPN de prijzen van WLR per 1 januari 2019 verhoogt.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de nieuwe WLR-tarieven die vanaf 1 januari 2019 zullen gelden.