Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2020

Publication date 11 oktober 2019

Per 1 januari 2020 zal KPN Wholesale de WLR-tarieven aanpassen conform artikel 11.3  uit de WLR Raamovereenkomst. Op grond van deze overeenkomst kunnen de tarieven verhoogd worden met de CPI jaarmutatie van september die wordt gepubliceerd door het CBS. De CPI jaarmutatie van september is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorafgaande jaar en bedraagt dit jaar 2,6%. Dit is dan ook het percentage waarmee KPN de prijzen van WLR per 1 januari 2020 verhoogt.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de nieuwe WLR-tarieven die vanaf 1 januari 2020 zullen gelden.