Aankondiging nieuwe WLR tarieven per 1 januari 2021

Publication date 15 oktober 2020

Per 1 januari 2021 zal KPN Wholesale de WLR-tarieven aanpassen conform artikel 11.3  uit de WLR Raamovereenkomst. Op grond van deze overeenkomst kunnen de tarieven verhoogd worden met de CPI jaarmutatie van september die wordt gepubliceerd door het CBS.

De CPI jaarmutatie van september is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorafgaande jaar en bedraagt dit jaar 1,1%. Dit is dan ook het percentage waarmee KPN de tarieven van WLR per 1 januari 2021 verhoogt.

Op de website van KPN Wholesale vindt u de WLR-tarieven die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.