Aanpassing ODF FttH collocatie tarieven

Publication date 14 juni 2019

KPN Wholesale past het tarief aan voor de Collocatie Dienst City-PoP per 15 augustus 2019. De tarieven en tariefstructuur voor de Collocatie Dienst City Pop zal worden gelijkgesteld aan dat van de Collocatie Dienst Area Pop.

Op onze website vindt u bij ODF Access FttH de nieuwe annex tarieven inclusief de wijze van berekening, behorende bij de ODF overeenkomst, met ingangsdatum 15 augustus 2019.