Aanpassing ODF FttH tarieven

Publication date 11 oktober 2019

KPN Wholesale publiceert de ODF FttH tarieven per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn:

•        De tariefplafonds van alle capexklassen worden per 1 januari 2020 verhoogd met de CPI jaarmutatie van september 2019. Deze bedraagt 2,6%.

•        De landelijke gemiddelde tariefplafonds, de korting en de tarieven van de huur van de aansluiting zijn opnieuw vastgesteld. Een en ander resulteert in een stijging van het landelijk gemiddelde lijnhuurtarief van € 0,52 per 1 januari 2020.

•        De eenmalige en maandelijkse tarieven voor de verschillende dienstelementen die vallen onder het EDC-tariefregime worden ook verhoogd met de CPI jaarmutatie van september 2019.

Op onze website vindt u bij ODF Access FttH de nieuwe annex tarieven v3.1.8, behorende bij de ODF overeenkomst, met ingangsdatum 1 januari 2020.

Graag vernemen wij, uiterlijk vrijdag 13 december 2019, schriftelijk van de ODF FttH afnemers of u gebruik wilt maken van de landelijk gemiddelde ODF-tarieven of van de tarieven gebaseerd op de individuele capexklasse systematiek. Mochten wij geen reactie ontvangen dan gaan wij er vanuit dat u de in het verleden gemaakte keuze wilt continueren.