Aanpassing ODF FttH tarieven

Publication date 12 oktober 2018

KPN Wholesale publiceert de ODF FttH tarieven per 1 januari 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn:

•        De tariefplafonds van alle capexklassen worden per 1 januari 2019 verhoogd met de voorlopige CPI-jaarmutatie van september 2018. Deze bedraagt 1,9%.

•        De landelijke gemiddelde tariefplafonds, de korting en de tarieven van de huur van de aansluiting zijn opnieuw vastgesteld. Een en ander resulteert in een stijging van het landelijk gemiddelde lijnhuurtarief van € 0,34 per 1 januari 2019.

•        Voor de verschillende eenmalige en maandelijkse dienstelementen die vallen onder het EDC- tariefregime zoals bepaald door ACM geldt dat de tarieven zijn gehanteerd zoals deze door ACM zijn vastgelegd in het Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) van 22 december 2016 en het Tariefbesluit nieuwe diensten FttH van 15 november 2017.

Op onze website vindt u bij ODF Access FttH de nieuwe annex tarieven v3.1.4, behorende bij de ODF overeenkomst, met ingangsdatum 1 januari 2019.

Graag vernemen wij, uiterlijk vrijdag 14 december 2018, schriftelijk van de ODF FttH afnemer of u gebruik wilt maken van de landelijk gemiddelde ODF-tarieven of van de tarieven gebaseerd op de individuele capexklasse systematiek. Mochten wij geen reactie ontvangen dan gaan wij er vanuit dat u de in het verleden gemaakte keuze wilt continueren.