Aanpassing referentieaanbod MDF Access Collocatie

Publication date 5 oktober 2018

In het Marktbesluit Wholesale Fixed Access (WFA) van 27 september 2018 heeft de ACM bepaald dat KPN niet langer verplicht is MDF Access te verlenen op die MDF‑locaties waar geen MDF‑afnemers (meer) zijn. In verband daarmee beperkt KPN Wholesale het referentieaanbod voor MDF Access Services tot die centralegebieden waar thans één of meer MDF‑afnemers actief zijn. Dat geschiedt door middel van een aanpassing van de locatielijst in het kader van het referentieaanbod voor collocatie ten behoeve van MDF Access.

Per 8 oktober 2018 kunt u (collocatie ten behoeve van) MDF Access Services alleen nog afnemen in centralegebieden die zijn opgenomen in de actuele locatielijst.

De actuele lijst vindt u op onze website onder collocatie.