Actualisering koperaanbod MDF Access, WBA en WEAS NLS type 3

Publication date 18 september 2020

KPN biedt inmiddels op ruim 2,6 miljoen adressen glasvezel (FttH) aan en dit netwerk wordt in lijn met de ambitie om voor eind 2021 één miljoen extra huishoudens aan te sluiten, steeds verder uitgebreid. FttH is een toekomstbestendig aansluitnetwerk dat in staat is om hoge bandbreedtes te leveren. Om de middelen efficiënter te kunnen inzetten, wordt het aanbod voor uitbreiding van het kopernetwerk beperkt.

Per 30 november 2020 wordt het ordertype NLS3 (nog aan te leggen koperaansluitingen met een graafafstand van 25 meter of minder) niet meer aangeboden in het kader van MDF Access en WBA/VULA, en worden alle NLS3 aanvragen voor deze diensten ongeacht de graafafstand doorverwezen naar het InfraPortal proces. Indien op het moment van aanvraag bij de InfraPortal blijkt dat het een bestaand zogenaamd overlay-adres betreft (adres waar ook dienstverlening op basis van FttH geboden wordt), wordt de aanvraag afgewezen. Voor deze eindgebruiker kan in dat geval een glasvezelaansluiting worden besteld.

Bij WEAS over koper inclusief WEAS op basis van DSL blijft het bestaande aanvraagproces ongewijzigd, maar worden aanvragen voor near‑net locaties die alleen met NLS3 on‑net gemaakt kunnen worden eveneens  afgewezen als het een overlay‑adres betreft.

Tevens blijft in de orderinterface NLS3 type CA (Complex Adres) op overlay-adressen wel bestaan. Na aanvraag van een dergelijk adres zal worden aangegeven of het een NLS1 of NLS2 betreft. Als dit niet het geval is kan een infraportal-aanvraag worden gedaan en geldt de procedure zoals hierboven beschreven.

De aangepaste versie van het Proces offerteaanvraag via Infra Portal vindt u op de website van KPN Wholesale, tevens vindt u op de website van KPN Wholesale de aangepaste annexen voor MDF, WBA/VULA en WEAS.