Bekendmaking referentieaanbod VULA over FttH

Publication date 31 oktober 2018

KPN Wholesale biedt sinds de zomer van 2015 de mogelijkheid om Virtual Unbundled Local Access (VULA) op basis van koperen aansluitlijnen af te nemen. Deze vorm van wholesale breedbandtoegang kan op lokaal toegangsniveau in het netwerk van KPN worden afgenomen, dat wil zeggen op de 161 metro core locaties, en kent een tariefstructuur die in zekere mate vergelijkbaar is met de business case en tariefstructuur voor MDF access. Op 27 februari 2018 heeft KPN Wholesale dit aanbod uitgebreid met VULA over FttH als onderdeel van het Verbrede Vrijwillige Aanbod. Ter uitvoering van de verplichtingen die door de ACM zijn opgelegd in het besluit Marktanalyse Wholesale Fixed Access van 27 september 2018 (met kenmerk ACM/UIT/499799, hierna: het WFA besluit) is het aanbod voor VULA over FttH met ingang van heden op de website van KPN Wholesale tevens opgenomen op de pagina met het referentieaanbod voor VULA.

De ACM heeft aan KPN alleen verplichtingen opgelegd voor VULA over FttH op CityPoPs met een dekking kleiner dan 10.000 homes passed die bij ingang van het WFA besluit niet door een ODF afnemer ontsloten zijn. De ACM geeft partijen in beginsel een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van het WFA besluit om via onderhandeling tot een overeenkomst te komen over een dergelijk beperkt (gereguleerd) aanbod voor VULA over FttH. KPN beseft dat het huidige aanbod een bredere reikwijdte heeft dan de in het WFA besluit aan KPN opgelegde verplichtingen, maar meent dat dit ook voor onderhandelingen over een beperkt (gereguleerd) aanbod wel een geschikte basis is. Partijen die met KPN Wholesale over het aanbod in onderhandeling willen treden kunnen zich tot hun KPN Wholesale accountmanager wenden voor het maken van een afspraak.

Voor meer informatie over de tarieven van het VULA-aanbod kunt u contact opnemen met uw KPN Wholesale accountmanager. Bent u nog geen klant van KPN Wholesale en wilt u meer informatie over het VULA-aanbod dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.