GlasvezelAan/KoperUit gaat verder met meer precisie, maatwerk en voldoende tijd

Publication date 9 september 2022

KPN is op grote schaal actief met de uitrol van glasvezel en breidt dit netwerk steeds verder uit, in lijn met de ambitie om komende jaren het overgrote deel van de huishoudens in Nederland op dit toekomstvaste netwerk aan te sluiten. Steeds meer eindgebruikers stappen ook daadwerkelijk over op het glasvezelnetwerk. KPN heeft dan ook aangekondigd dat op adressen waar glasvezel beschikbaar is, op termijn het koper uitgaat. Dat is duurzaam. De lijst met adressen waar de koperverbinding op termijn uit gaat, bedraagt op dit moment al ruim 3,1 miljoen adressen. De eerste batch hiervan, met geplande datum in februari 2023, bevat ca. 2,2 miljoen adressen. Op dit moment is bij meer dan 95% van deze adressen de koperlijn al niet meer in gebruik.  

Op een deel van de resterende 5% van deze adressen moet de glasvezel nog in de woning worden afgemonteerd. Daar is de medewerking van de bewoner voor nodig, en dat kan leiden tot vertraging. Ook diverse wholesale afnemers signaleren dit issue. Omdat de datum waarop bij de eerste adressen het koper uit gaat snel dichterbij komt, en KPN op een verantwoorde manier met het uitzetten van de koperlijnen wil omgaan, heeft KPN  besloten meer ruimte te bieden in de planning voor de adressen die nog niet (binnen) zijn aangesloten (aansluitscenario’s NLS7/8/9). 

1.       Adressen van de aangekondigde batch 1, 2 en 3 waar het glasvezelnetwerk al wel is uitgerold (het netwerk verkeert in de beheerfase) maar de glasvezel nog niet binnen is afgemonteerd, krijgen extra tijd en de geplande End-of-Life verschuift naar 2 oktober 2023. Het gaat hier om de zogenaamde aansluitscenario’s NLS7 (glasvezel tot gevel) en NLS8 (glasvezel tot erfgrens). Dit betekent concreet dat voor ca. 18.000 adressen waar de koperlijn nog in gebruik is door een retail of wholesale klant de End of Life datum wordt opgeschoven. Daarmee bieden we deze eindgebruikers meer tijd om van koper naar glas te migreren.

2.       In nog lopende FttH uitrol-projecten worden de hierboven beschreven categorieën van NLS7 en NLS8 adressen omgezet naar NLS9 (aanleg wordt gepland). Dat betekent dat deze na-aansluitingen op een later, nog te bepalen, moment worden gerealiseerd. Concreet betekent dit dat voor 271.000 adressen dat internet via de koperverbinding voorlopig mogelijk blijft en de End of Life (EoL) datum wordt opgeschort. Voor 2023 betekent dit voor ca. 16.000 actieve kopergebruikers dat hun koperlijn niet al in dat jaar uit gaat. Pas als glasvezel in een gebied volledig is uitgerold en het FttH-project is afgerond, krijgen deze adressen een nieuwe End of Sale en End of Life datum.

De aanpassing van deze aansluitscenario’s wordt per 7 oktober 2022 in de systemen doorgevoerd en KPN zal tot die tijd ingelegde orders om deze adressen op glasvezel aan te sluiten gewoon in behandeling nemen.

Met deze aanpassingen biedt KPN meer maatwerk en tijd voor als aansluitingen op het glasvezelnetwerk nog niet in de woning zijn gerealiseerd. Dat is mede op verzoek van wholesale-afnemers en het biedt ook zekerheid aan eindgebruikers. Daarbij kunnen we in volle vaart door met de adressen waar de migratie naar glasvezel wel mogelijk is aangezien de vraag om over te stappen naar glasvezel onverminderd blijft.

Alle inhoudelijke wijzigingen kunt u vinden in de nieuwe versie van de KoperUit lijst en in het wekelijkse KoperUit overzicht, die beide te vinden zijn in de Mijn KPN Wholesale omgeving.

Indien u hier vragen over heeft, verwijzen wij u naar de contactpersoon die u begeleidt bij de koper uitfasering.