Introductie VULA FttH Wide Open

Publication date 4 maart 2020

KPN biedt met ingang van 4 maart 2020 VULA FttH Wide Open aan tegen de tarieven die zijn opgenomen in WBA Annex 4 VULA FttH Wide Open.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met uw KPN Wholesale accountmanager. Bent u nog geen klant van KPN Wholesale en wilt u meer informatie over het VULA-aanbod dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

U kunt van VULA FttH Wide Open gebruik maken indien u met KPN een raamovereenkomst inzake Wholesale Broadband Access hebt gesloten inclusief het daarbij behorende VULA Amendement, zoals gewijzigd in de Bekendmaking wijziging referentieaanbod VULA over FttH in verband met de introductie van VULA FttH Wide Open.

De beoordeling van het aanbod door de ACM dient nog plaats te vinden. In verband daarmee behoudt KPN zich het recht voor de thans aangeboden tarieven en tariefstructuur met terugwerkende kracht aan te passen tot op het niveau van de door de ACM vastgestelde tariefplafonds.

Tevens behoudt KPN zich het recht voor het aanbod voor VULA FttH Wide Open aan te passen of geheel of ten dele in te trekken, indien de uitkomsten van de beroepsprocedures tegen het WFA besluit of enig ander besluit van de ACM ertoe leiden dat de verplichtingen ten aanzien van VULA over FttH komen te vervallen of worden gewijzigd.

VULA FttH Wide Open is alleen geldig op CityPoPs met een dekking kleiner dan 10.000 homes passed die bij ingang van het WFA besluit niet door een ODF afnemer ontsloten zijn. Buiten deze gebieden blijft het aanbod met snelheidsafhankelijke tarieven gelden. VULA FttH Wide Open is afneembaar met inachtneming van de beschikbaarheidsbeperkingen ten aanzien van het 1 Gbit/s aanbod zoals bekend gemaakt in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 20 december 2019.