Inwerkingtreding besluit marktanalyse Wholesale Fixed Access

Publication date 19 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 is het besluit marktanalyse Wholesale Fixed Access van 27 september 2018 (met kenmerk ACM/UIT/499799) in werking getreden. In dat besluit heeft de ACM aan KPN tariefreguleringsverplichtingen opgelegd voor de diensten MDF Access, VULA over koper, ODF Access FttH en VULA over FttH. Voor de meeste van deze tarieven geeft de ACM partijen in beginsel een termijn van zes maanden om via onderhandeling tot een overeenkomst te komen. Afnemers van deze diensten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen zich tot hun accountmanager wenden voor het maken van een afspraak.

In verband hiermee, en ook in verband met de onzekere uitkomst van de beroepsprocedures die tegen het marktanalysebesluit gevoerd zullen worden heeft KPN in de tarieflijsten voor deze diensten een voorbehoud opgenomen. Deze tarieflijsten vindt u op de website van KPN Wholesale.