KPN start met pilot voor uitfaseren koper in FttH-gebieden

Publication date 30 november 2018

KPN biedt inmiddels op ruim 2,3 miljoen adressen FttH aan en dit netwerk wordt steeds verder uitgebreid. FttH is een toekomstvast aansluitnetwerk dat in staat is om hoge bandbreedtes te leveren. Op het grootste deel van de adressen met FttH is ook het koperen aansluitnetwerk nog in gebruik. Dit zijn de zogenaamde overlaygebieden. Om efficiënter te kunnen werken en klanten het beste netwerk te bieden overweegt KPN om in de komende jaren in deze gebieden de dienstverlening op basis van koperen aansluitlijnen te migreren naar dienstverlening op basis van FttH aansluitlijnen en de koperen aansluitnetwerken buiten gebruik te stellen. Klanten in overlaygebieden hebben vaak bewust (nog) niet gekozen voor dienstverlening op basis van FttH. Het vergt daarom wellicht extra inspanning om hun die stap alsnog te laten zetten. Om de aanpak te toetsen en ervaring op te doen wil KPN vooruitlopend op de besluitvorming over deze plannen samen met wholesaleafnemers ervaring opdoen met deze migraties in een pilot voor zes centralegebieden.

KPN gaat in zes centralegebieden waar de meeste adressen zowel op koper als op FttH zijn aangesloten en waar nog maar een relatief beperkt aantal klanten van het kopernetwerk gebruik maakt, grotendeels stoppen met de dienstverlening over koper. Het betreft de volgende centralegebieden: Zwolle Stadshagen, Amsterdam IJburg, Bergeijk, Eibergen, Eersel-Centrum en Bennekom. KPN Wholesale beëindigt in deze gebieden daarom per 1 april 2020 de diensten MDF-access, VULA/WBA over koper, WLR/CPS, WEAS over koper en ILL 2 Mbit/s op adressen binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk. Buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk – dat betreft adressen in buitengebieden en op bedrijventerreinen – wordt de koperdienstverlening deels beëindigd, maar zal in beginsel een VDSL koperupgrade worden uitgevoerd zodat retail (VDSL) en wholesale (VULA/WBA maar zonder telefonie op basis van line sharing) breedbandtoegang over koper mogelijk blijven. De definitieve besluitvorming over een eventuele koperupgrade voor deze adressen kan nog worden beïnvloed door de mogelijke aanleg door een andere partij van een alternatief netwerk, en de omvang waarin dat gebeurt. In die situatie kan KPN alsnog besluiten om ook in het betreffende buitengebied of op het betreffende bedrijventerrein de koperdienstverlening volledig te beëindigen omdat het niet kostenefficiënt is om voor een beperkt aantal adressen alsnog een koperupgrade toe te passen. Naar verwachting zal de besluitvorming hierover vóór 1 april 2019 plaatsvinden, waarna u zo snel mogelijk zult worden geïnformeerd.

Op welke adressen (binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening volledig wordt beëindigd vindt u in de zogenoemde "koper uit" lijst hieronder. Op welke adressen (buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening in beginsel – afhankelijk van de definitieve besluitvorming daarover – deels wordt gecontinueerd voor alleen VULA/WBA vindt u in de zogenoemde "koper verandert" lijst.

KPN Wholesale zal met alle afnemers van wholesalediensten over koper in deze gebieden de komende tijd contact opnemen om afspraken te maken om voor deze pilot de migratie en uitfasering in goede banen te leiden.

Meer informatie over de pilot vindt u in het Whitepaper welke u, naast de publicatielijst, hier kunt downloaden.