KPN verlengt pilot voor uitfaseren koper in 6 FttH-gebieden met één jaar

Publication date 1 november 2019

KPN heeft op 30 november 2018 een pilot aangekondigd om in zes centralegebieden per 1 april 2020 grotendeels te stoppen met de dienstverlening over koper (zie Nieuwsbericht). Dit betreft de centralegebieden Zwolle-Stadshagen, Amsterdam-IJburg, Bergeijk, Eibergen, Eersel-Centrum en Bennekom. In deze gebieden zijn de meeste adressen zowel op koper als op FttH aangesloten.

Omdat het aantal klanten dat nog van koperdiensten gebruik maakt in deze gebieden relatief klein is, was het uitgangspunt dat een pilotperiode van anderhalf jaar lang genoeg zou zijn om met de hele markt de benodigde ervaring op te doen. Dit in afwijking van de periode van drie jaar die door de ACM voor uitfaseringen in beginsel is voorgeschreven. In de afgelopen periode is gebleken dat met name voor de ontwikkeling en voorbereiding van alternatieve diensten voor zakelijk gebruik markt breed meer tijd nodig is. KPN verlengt daarom de einddatum van de pilot met één jaar tot 1 april 2021. Zodoende kan ook meer ervaring worden opgedaan met technische en operationele aspecten van deze specifieke pilot.

Dit laat onverlet dat KPN alle afnemers oproept en stimuleert om op adressen waar reeds vervangend glasportfolio beschikbaar is, proactief naar dit portfolio te migreren en niet tot het laatste moment te wachten.

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde adressenlijst. Op welke adressen (binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening volledig wordt beëindigd vindt u in de zogenoemde "koper uit" lijst. Op welke adressen (buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening wordt gecontinueerd voor alleen VULA/WBA vindt u in de zogenoemde "koper verandert" lijst.

Meer informatie over de pilot vindt u op de Wholesale site en de publicatielijst, die u hier kunt downloaden.