KPN Wholesale blijft open for business

Publication date 20 maart 2020

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen het WFA besluit van de ACM van september 2018. Het CBb heeft dat besluit vernietigd. Als gevolg daarvan is de regulering van een aantal diensten van KPN Wholesale vervallen. KPN blijft echter toegang tot haar netwerken leveren. Bestaande afspraken blijven gewoon van kracht. Dit geldt ook voor het verbrede vrijwillige aanbod van KPN Wholesale waarover wij u in de nieuwsbrief van 27 februari 2018 hebben geïnformeerd.

Dat aanbod betreft de uitbreiding van het VULA aanbod op basis van koper met een VULA aanbod op basis van FttH glas. Daarnaast bevat het aanbod toezeggingen op het gebied van de continuering van MDF-access en ODF-access FttH. Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief van 6 april 2018 is dat aanbod onvoorwaardelijk. KPN Wholesale zal dat aanbod gepubliceerd houden, ook nu daartoe geen verplichtingen bestaan op grond van een marktanalysebesluit van de ACM.