KPN Wholesale brengt bestaande afspraken in lijn met Verbrede vrijwillige aanbod

Publication date 10 april 2020

Na de uitspraak van het CBb heeft KPN op 20 maart jl. aangegeven dat ze toegang tot haar netwerken blijft leveren via haar verbrede vrijwillige aanbod. Bestaande afspraken en het verbrede vrijwillige aanbod uit maart 2018 van KPN Wholesale blijven van kracht. KPN Wholesale zal de bestaande referentieaanbiedingen in lijn brengen met dit verbrede vrijwillige aanbod.

• Wholesale Broadband Access (“WBA”):  Het WBA aanbod blijft bestaan. Hiermee kan op één (of indien gewenst enkele) nationale locatie(s) toegang tot het netwerk van KPN worden verkregen in een laagdrempelig prijsmodel, dat wil zeggen zonder grote investeringen in eigen infrastructuur. Nadere informatie over het WBA aanbod vindt u op WBA aanbod.

• MDF-access: Fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s kopernetwerk door middel van MDF-access is geen toekomstvast portfolio en verhindert innovaties. Reeds verleende MDF-access zal voorlopig worden gecontinueerd op die locaties waar het momenteel door wholesale partners wordt afgenomen. Wel zal KPN deze toegangsvorm komende jaren in stappen beëindigen. In geval van beëindiging van MDF‑access kan op basis van het gepubliceerde migratieaanbod worden gemigreerd naar toekomstvast portfolio. KPN zal hierover op korte termijn met de MDF afnemers in contract treden.

• Virtuele ontbundelde toegang (“VULA”): Dit is het toekomstvaste alternatief voor toegang tot de fysiek ontbundelde aansluitlijn dat gebruikers van KPN’s infrastructuur de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van alle (toekomstige) innovaties die in het netwerk worden doorgevoerd.

In 2018 hebben wij ons verbrede vrijwillige VULA aanbod voor koper en FttH gepubliceerd. Hiermee wordt op een goede manier invulling geven aan de behoefte voor toegang tot ons koper- en FttH-netwerk voor partijen met een zekere  schaalgrootte. Dit aanbod geldt tot 2025 en geeft dus ook op de langere termijn zekerheid over toegang tot onze vaste aansluitnetwerken. We zullen dit aanbod bovendien blijven uitbreiden met de nieuwste toegangstechnieken. Zo blijft de 1 Gbit/s snelheid vanzelfsprekend onderdeel van het aanbod en voegen we VPlus als nieuwe techniek op koper toe. Overigens trekken wij wel het op 4 maart 2020 gepubliceerde separate aanbod voor VULA FttH Wide Open in, nu de grondslag daarvan door de vernietiging van het vernietigde WFA besluit is weggevallen.  

• ODF-access FttH: Indien een wholesale partner reeds heeft gekozen om fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s FttH netwerk af te nemen, blijft dit mogelijk op de locaties die zijn opgenomen in de locatielijst. De nu gebruikelijke, wekelijks geactualiseerde, lijst wordt vervangen door een aangepaste locatielijst die is te vinden op de pagina van ODF FttH onder ‘Netwerk info en footprint uitrol’. Indien u interesse heeft in uitrol in een van deze gebieden kunt u dit op de gebruikelijke wijze kenbaar maken.

Voor een deel van de nieuwe gebieden worden momenteel zogenaamde ‘SPIP’ informatiebestanden gestuurd. Dit is voor de nieuwe lijst niet meer nodig, deze bestanden zullen dan ook niet meer worden verstuurd. Wel zal vanuit het WBA/VULA aanbod een FTTH projectenlijst worden geïntroduceerd. 

Het aanbod voor de dienst ODF Backhaul FttH tussen de collocatie in de PoP van v/h Reggefiber en de collocatie in de bovenliggende MC-locatie van KPN in gebieden met minder dan 10.000 Homes Connected komt te vervallen. Desgewenst kan een DWDM of DF backhaul op offertebasis worden aangevraagd. KPN Wholesale zal de gunstige tariefstructuur voor de Collocatie Dienst City Pop (zoals aangepast in augustus 2019 in lijn met de Aanwijzing van de ACM) gelijk houden aan die van de Collocatie Dienst Area Pop.

Naast deze toegangsdiensten biedt KPN een groot assortiment toegevoegde waarde diensten voor telefonie en internet breedbanddiensten. Wholesale partners kunnen ook hier kiezen voor pay as you go modellen en desgewenst migreren naar modellen waarbij zij steeds meer zelf doen. De contracten die de wholesale partner sluit met KPN Wholesale staan garant voor kwaliteit en leveringszekerheid over de jaren heen.

Zo kan de wholesale partner er op vertrouwen dat hij - ook in de toekomst - ‘state of the art’ breedbanddiensten kan blijven leveren aan een brede klantenbasis in Nederland.