Nieuwe WBA/VULA bestelportal en nieuwe B2B berichtenversies

Publication date 10 januari 2020

In de nieuwsbrief van 15 november 2019 heeft KPN aangegeven dat de live-datum van de eerder aangekondigde nieuwe WBA/VULA bestelportal tot nader order uitgesteld werd. Inmiddels heeft KPN een nieuwe datum vastgesteld met een verkorte aankondigingstermijn. Vanaf 10 februari 2020 kunt gebruik maken van deze nieuwe WBA/VULA bestelportal. Daaraan is gekoppeld het gelijktijdig beschikbaar komen van de berichtenversies Revise order v10 en de Swap order v10 die ook waren uitgesteld.

Mocht u bezwaar hebben tegen het al beschikbaar stellen per 10 februari 2020, dan verneemt KPN Wholesale dit graag vóór 23 januari 2020. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan zullen met ingang van 10 februari 2020 de nieuwe WBA/VULA bestelportal en de twee nieuwe berichtenversies, Revise order v10 en Swap order v10, beschikbaar stellen. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt, dan wordt de invoering uitgesteld tot 11 maart 2020. We zullen u daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 24 januari a.s.

De nieuwe WBA/VULA bestelportal zal naast de huidige WBA portal beschikbaar gesteld worden. Er is dus geen sprake van een harde overgang van de oude naar de nieuwe portal. Beide kunnen voor een bepaalde periode gebruikt worden. Met uitzondering van de nieuwe berichtenversies Revise order v10 en de Swap order v10. Deze zijn alleen beschikbaar via de nieuwe portal.

Daarnaast stelt KPN de nieuwe WBA/VULA bestelportal per direct beschikbaar op de testomgeving. Voor verdere details omtrent het aanmelden en inloggen op deze testomgeving, en straks de productieomgeving, verwijzen wij u naar de release notes die vandaag ook verstuurd worden.