Nieuwe WBA/VULA bestelportal (webGUI) voor levering WBA/VULA

Publication date 4 oktober 2019

Vanaf 2 december 2019 neemt KPN een nieuwe WBA/VULA bestelportal in gebruik. De nieuwe bestelportal heeft een uiterlijke verandering ondergaan en biedt een meer gebruiksvriendelijke ervaring. Alle verbeteringen die KPN introduceert met de overgang naar een nieuwe IT-Suite voor WBA/VULA levering worden ondersteund en komen dus ook beschikbaar voor klanten die geen gebruik maken van de B2B koppeling. Deze nieuwe portal is een eerste stap, volgend jaar zullen we ook service erin opnemen. Daarmee gaat KPN van twee losse portals naar één leverings- en serviceomgeving voor WBA/VULA.

Het beschikbaar komen van de nieuwe bestelportal valt samen met de introductie van de nieuwe B2B berichtenversies die we hebben aangekondigd in de nieuwsbrief van 26 juli 2019. De verbeteringen die KPN introduceert in de WBA/VULA leverprocessen komen daardoor gelijktijdig beschikbaar op de portal en op de B2B koppeling. Op hetzelfde moment zetten we de huidige webGUi van de WBA Portal uit. Er is dus sprake van een “harde” overgang per 2 december 2019, de nieuwe bestelportal zal de plaats van de huidige innemen.

Voor deze nieuwe bestelportal organiseert KPN een demonstratiesessie zoals we in de nieuwsbrief van 6 september 2019 hebben aangekondigd. Deze sessie zal op woensdag 9 oktober 2019 in Amersfoort worden gehouden. Wilt u de deze sessie bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar marijn.smit@kpn.com