Rectificatie tariefwijzigingen MDF Access 2012-2015

Publication date 31 oktober 2018

Ter uitvoering van de gewijzigde last onder dwangsom die de ACM aan KPN heeft opgelegd in zijn nieuwe beslissing op bezwaar van 28 september 2018 heeft KPN de maandelijks verschuldigde tarieven uit de referentieaanbieding voor MDF Access xTL Lijnen aangepast. Deze aanpassingen hebben betrekking op de periode van 1 oktober 2012 tot 1 augustus 2015, en zijn in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 19 oktober 2018 bekendgemaakt. Door een misverstand tussen KPN en de ACM zijn daarin onjuiste tarieven terecht gekomen. Dat misverstand wordt door middel van deze bekendmaking van de gerectificeerde tarieven rechtgezet.

De gerectificeerde tarieven treft u aan op de website van MDF Access.

Deze rectificatie geschiedt onder handhaving van het in de nieuwsbrief van 19 oktober 2018 gemaakt voorbehoud.