Start van verbeteringen WBA/VULA Lever- en Serviceprocessen

Publication date 5 april 2019

In een aantal recente overleggen (o.a. de COIN werkgroep WBA van 13 december 2018 en de WBA expertsessie op 18 januari 2019) hebben wij u geïnformeerd over een aantal op handen zijnde veranderingen binnen de WBA Lever- en Serviceprocessen als gevolg van het gebruik van een nieuwe IT-Suite. In die overleggen konden wij nog geen concrete data afgeven voor de verschillende stappen van de introductie ervan. Inmiddels kunnen twee fases worden aangekondigd.

Voordat wij de WBA dienst gaan migreren naar de nieuwe IT-Suite willen we zeker stellen dat de Wholesaleklanten voorbereid zijn en alles goed blijft werken bij het inleggen en leveren van orders. Hiervoor komen twee fases: Een Limited Production Pilot (LPP) en een Commercial Production Pilot (CPP).

Tijdens de LPP kunnen orders ingelegd worden op een gelimiteerd aantal friendly user adressen die vooraf bepaald moeten worden. Deze fase start op 6 juni 2019 en loopt tot en met 30 juni 2019. Als u interesse heeft om aan deze fase deel te nemen kunt u dat kenbaar maken via marijn.smit@kpn.com.

In de CPP zal KPN een gebied in Nederland open zetten voor orders die niet meer naar de huidige IT omgeving gaan, maar naar de nieuwe IT-Suite die de levering op zich zal nemen. Dit zal op basis van postcodes bepaald worden. Deze fase start op 1 juli 2019 en loopt tot en met 21 juli 2019.

In deze twee fases én tijdens de migratieperiode daarna ontstaat er een duale situatie. Het berichtenverkeer bij WBA orders is in die periode afhankelijk van waar de administratie van de WBA dienst zich op dat moment bevindt, namelijk nog in de huidige IT omgeving of in de nieuwe IT-Suite. Aangezien beide systemen op een iets andere manier reageren, is het dus belangrijk dat dit bij u geen problemen oplevert. Om dat op voorhand te kunnen bepalen, kan vanaf 20 mei a.s. met de huidige B2B de duale situatie getest worden op de testomgeving van WBA.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de Release Notes die op 5 april 2019 gepubliceerd zullen worden.