Uitfasering berichtenversies WBA/VULA B2B leverprocessen

Publication date 30 oktober 2020

In de nieuwsbrief van 15 mei 2020 heeft KPN aangekondigd in twee fases het aantal B2B berichtensoorten en het aantal versies per berichtensoort te rationaliseren. Dit zou plaatsvinden per 1 november 2020 voor een aantal versies van berichtensoorten en per 1 januari 2021 voor een aantal berichtensoorten.

Als gevolg van een aantal IT uitdagingen aan zowel KPN- als klantzijde is besloten de uitfaseringen tijdelijk op te schorten naar een nog nader te bepalen datum. Wij zullen u in de nieuwsbrief en WBA release notes op de hoogte stellen wanneer er een nieuwe definitieve einddatum is.

Het uitstel houdt niet in dat de benodigde aanpassingen aan de klantzijde niet door kunnen gaan. Het testen én implementeren van nieuwe versies is nog steeds gewoon mogelijk.

Alleen het nieuwe scenario “New Line, Migrate Shared Line” kan nog niet getest of gebruikt worden maar dit is geen belemmering voor een overstap naar New Line v58.

Voor verdere details verwijzen wij naar de B2B documentatie op de portal en naar de WBA release notes.