Uitfaseringen in de ondersteunende IT van WBA

Publication date 20 maart 2020

Per 1 juni 2020 wordt een aantal systemen bij KPN uitgefaseerd. Allereerst zal vanaf dat moment de huidige WBA Portal (WebGUI) niet meer beschikbaar zijn. Deze wordt vervangen door de sinds 10 februari 2020 beschikbare nieuwe WBA/VULA bestelportal (aangekondigd in de nieuwsbrief van 10 februari 2020).

Daarmee zal tevens het informatieproduct Retreive ISRA komen te vervallen. De functionaliteit hiervan is overgenomen door Carrier Information Product (CIP). Daarnaast zal dan ook het huidige B2B endpoint uitgefaseerd worden. Hiervoor is inmiddels een nieuw B2B endpoint beschikbaar voor de gebruikers van de B2B berichtenversies (aangekondigd in de release notes van 20 september 2019).

De nieuwe WBA/VULA bestelportal  biedt dezelfde mogelijkheden als de huidige WBA portal. KPN raadt aan spoedig de nieuwe portal te gaan gebruiken, vanaf 1 juni 2020 kunnen geen orders meer worden ingelegd in de huidige WBA Portal.

In verband met Security eisen zal de WBA/VULA afnemer een Client Certificate moeten gaan gebruiken op het nieuwe B2B endpoint. Deze Client Certificates moeten door de wholesaleklanten zelf aangevraagd en op de eigen systemen geïnstalleerd worden. KPN zal het Client Certificate gebruiken om te controleren of de WBA/VULA afnemer gerechtigd is om orders in te leggen of mutaties uit te voeren op bestaande aansluitingen. Wanneer dit niet geregeld is, kan er vanaf 1 juni 2020 geen gebruik meer gemaakt worden van de B2B berichtenversies.

Voor verdere details omtrent de nieuwe WBA/VULA bestelportal en het nieuwe B2B endpoint verwijzen wij u naar de eerdere releasenotes hierover (20 september 2019, 18 oktober 2019, 6 december 2019, 10 januari 2020 en de documentatie naar aanleiding van de expertsessies en COIN overleggen).