Verbetering proces betwiste migraties WBA/VULA

Publication date 26 juli 2019

In de nieuwsbrief van 21 september 2018 heeft KPN een pilot aangekondigd binnen het proces betwiste migraties. Deze pilot is ingegaan op 8 december 2018 en houdt in dat in geval van betwisting door de latende partij de migratie order niet langer uitgesteld wordt maar geannuleerd. Op donderdag 27 juni 2019 heeft in de werksessie Betwiste Migraties van de COIN werkgroep WBA de definitieve evaluatie van de pilot plaatsgevonden en is besloten dat de pilot overgaat in een definitief proces.

De evaluatie heeft aangetoond dat het aantal migraties dat onterecht is uitgevoerd tijdens de pilot tot een minimum beperkt is gebleven. Dit was voor de deelnemers aan de werksessie Betwiste Migraties een duidelijke verbetering ten opzichte van de periode daarvoor. De onterechte migraties die plaats hebben gevonden waren verklaarbaar en hadden binnen het pilotproces voorkomen kunnen worden. Hiervoor is geen verdere aanpassing vereist. Daarnaast heeft een aantal deelnemers aan de hand van de verkregen pilotdata een analyse gedaan en is tot interne verbetervoorstellen gekomen. Deze zouden moeten leiden tot een verdere afname van het aantal betwistingen in de toekomst.

Alle deelnemers van de werksessie Betwiste Migraties waren zeer tevreden over de resultaten en adviseerden unaniem om deze procesverbetering definitief te maken.

Aangezien het proces in zijn definitieve vorm al in het kader van de pilot loopt, vertrouwen wij op uw akkoord met een snellere introductie van het nieuwe proces, namelijk per 12 augustus 2019. Als u bezwaar heeft tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 8 augustus 2019. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan wordt de nieuwe werkwijze per 12 augustus 2019 voor alle afnemers van VULA/WBA ingevoerd. Als KPN bezwaar ontvangt dan gaat de nieuwe werkwijze pas in op 27 september 2019. We zullen u daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 9 augustus a.s.