Verbeteringen WBA/VULA Lever-en Serviceprocessen

Publication date 14 juni 2019

In de nieuwsbrief van 5 april 2019 heeft KPN twee fases aangekondigd die betrekking hebben op de overgang naar een nieuwe IT-Suite voor WBA/VULA levering en service. Dit zijn de Limited Production Pilot (LPP) en de Commercial Production Pilot (CPP). De LPP is inmiddels begonnen en loopt tot en met 5 juli 2019. De CPP gaat plaatsvinden van 15 juli tot en met 2 augustus 2019.

De datum waarop de migratieperiode zal beginnen is nu ook bekend. Met het werkelijk migreren van bestaande WBA/VULA diensten zal KPN beginnen op 17 augustus 2019. Ook zal vanaf deze datum KPN de instroom van nieuwe orders afhandelen via de nieuwe IT-Suite.

In de CPP zal KPN op basis van postcode een gebied in Nederland openzetten waarvoor orders niet meer naar de huidige IT omgeving gaan, maar via de nieuwe IT-Suite worden verwerkt.  

Tijdens de CPP en de migratieperiode zullen orders en serviceopdrachten voor bestaande diensten automatisch naar de juiste omgeving gerouteerd worden afhankelijk van waar de dienst zich bevindt. De migraties zullen buiten kantooruren plaatsvinden en KPN zal de WSO’s vooraf informeren welke van hun diensten wanneer gemigreerd worden. De migratie zelf zal geen impact op de dienst hebben. Alleen zal KPN kort voor en tijdens de migratie geen nieuwe orders af kunnen handelen op de te migreren diensten. Deze worden dan met een errorcode afgewezen. Is er sprake van een lopende order op een bestaande dienst, dan zal KPN deze dienst niet meenemen in de migratie op dat moment maar pas later wanneer de order volledig is afgehandeld.