Verlenging beschikbaarheid WBA Portal WebGUI en B2B endpoint

Publication date 15 mei 2020

In de nieuwsbrief van 20 maart 2020 heeft KPN aangekondigd dat zij per 1 juni 2020 twee WBA systemen zal uitfaseren. Voor de WBA Portal (WebGUI), waarmee WBA orders handmatig worden ingelegd, is inmiddels de nieuwe WBA/VULA bestelportal beschikbaar. Voor het WBA B2B berichtenverkeer is er een nieuw B2B endpoint beschikbaar.

Het overgaan naar deze nieuwe WBA systemen vraagt bij een aantal WBA afnemers meer tijd. Daarom verlengt KPN de beschikbaarheid van de WBA Portal WebGUI en het oude B2B endpoint met twee maanden tot 1 augustus 2020.

Voor verdere details omtrent de nieuwe WBA/VULA bestelportal en het nieuwe B2B endpoint verwijzen wij u naar de releasenotes (in het bijzonder die van 20 september 2019, 18 oktober 2019, 6 december 2019, 10 januari 2020 en de documentatie naar aanleiding van de expertsessies en COIN overleggen).