WBA migraties van ASAM naar ISAM

Publication date 22 februari 2019

Zoals KPN eerder heeft bekend gemaakt, wordt de ADSL_ISDN, ADSL2+_ISDN en SDSL dienstverlening die vanuit de ASAM wordt geleverd, per 1 maart 2020 beëindigd. Op de ASAM zitten ook nog ADSL2+_POTS verbindingen. Dat servicetype blijft KPN aanbieden, maar deze verbindingen moeten wel gemigreerd worden naar ISAM. Om het proces voor WBA afnemers te vergemakkelijken zal KPN de verbindingen van de ASAM zoveel mogelijk voor 1 maart 2020 technisch migreren naar het nieuwe ISAM platform. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Tijdens de WBA Expertsessie op 18 januari jl. is dit proces in detail toegelicht. U kunt de presentatie vinden op de website van KPN Wholesale bij WBA onder de kop “Expertsessies en workshops”. Komende weken vindt een pilot met deze technische migratie plaats, vanaf eind maart zal de daadwerkelijke uitvoering plaatsvinden.

Acht weken voorafgaand aan de uitvoering stuurt KPN een overzicht van de geplande migratielijnen naar de WBA afnemers. Twee weken voor de migratie worden door KPN de benodigde migratie-orders ingeschoten, hierover zal KPN de WBA afnemers ook informeren. Door een dedicated monteursploeg en in een gemonitord kwaliteitsproces zal KPN de betreffende verbindingen migreren van de ASAM naar de ISAM op de Central Office.

Indien een WBA afnemer zijn verbindingen liever zelf wil migreren, dan dient hij dit ruim vóór de geplande migratiedatum aan KPN bekend te maken.