WBA/VULA FttH verbinding bestellen voordat de plandatum van de glasaansluiting bekend is

Publication date 27 november 2020

KPN gaat op nog veel meer adressen in Nederland glas uitrollen. Binnenkort zal in Annex 5 de FttH gebiedslijst worden geïntroduceerd met informatie over de FTTH uitrol op gebiedsniveau, inclusief nieuwe FTTH projecten. Zodra een gebied is aangekondigd, worden ook de informatiesystemen van KPN bijgewerkt. Informatie over de planning van deze uitrol op adresniveau kan gevonden worden in de WBA-publicatielijsten, te vinden op mijnKPN-wholesale.com.

Op adressen in een aangekondigd gebied die nog geen concrete plandatum hebben, was het tot op heden niet mogelijk om een WBA FttH aanlegorder in te leggen. Vanaf 1 februari 2021 maakt KPN het mogelijk om op adressen die binnen een aangekondigd gebied vallen, maar waar nog geen concrete plandatum bekend is, wel alvast een WBA FttH aanlegorder in te leggen.

Daarmee kunt u de aanvraag voor een glasaansluiting eerder starten en bent u voor orderinleg niet meer afhankelijk van eventuele herplanningen.

Wanneer aangekondigd wordt dat in een bepaald gebied FttH uitgerold wordt, staat nog niet per adres vast op welke datum de aansluiting beschikbaar komt. Omdat bij een aanlegorder KPN binnen maximaal 4 werkdagen een plandatum voor de oplevering wil teruggeven, is het nu niet mogelijk om op die adressen waarvan deze datum nog niet vaststaat een aanlegorder in te leggen, herkenbaar aan de status “Indirect Orderbaar (IO)”. Dat gaat met deze aanpassing veranderen.

De aanlegorder kan wel opgestart worden en zal door KPN geaccepteerd worden zonder binnen de vier werkdagen een plandatum af te geven. Dit zal KPN in het berichtenverkeer van het leverproces aangeven. Zodra de uitrolplanning vaststaat en KPN een plandatum voor de nieuwe glasaansluiting kan afgeven, zult u daarvan op de hoogte gesteld worden.

Tussentijds zal KPN de haalbaarheid van de orders blijven controleren. Als blijkt dat na 6 maanden nog geen plandatum afgegeven kan worden, en er ook geen zicht op is, dan zal KPN de order annuleren en de aanvrager daarvan op de hoogte stellen.

Voor verdere details rondom dit proces verwijzen wij naar de release notes.