Aankondiging nieuwe tarieven WMP en WMP Plus per 1 januari 2017

Publication date 28 oktober 2016

KPN Wholesale heeft besloten om de tariefelementen van WMP en WMP Plus per 1 januari 2017 te verhogen met een inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor WMP en WMP Plus wordt toegepast op alle maandelijkse Access tarieven. De tarieven worden verhoogd met de jaarmutatie van september van het voorafgaande kalenderjaar van de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het CBS, in dit geval 0,1%.

U ontvangt de nieuwe tarieven in de loop van de dag via uw accountmanager.