Aanpassing WMP Broadcast streams dienst

Publication date 15 juli 2016

Met de dienst WMP Broadcast streams verspreidt KPN Wholesale het TV-signaal voor uw breedbandverbindingen. Oorspronkelijk was de gelijktijdigheid van het Video On Demand (VoD) verkeer voor deze dienst begrensd. KPN Wholesale heft dit binnenkort gefaseerd in het netwerk op, zodat u over meer capaciteit kunt beschikken. Hiermee spelen we in op de grote vlucht die VoD-verkeer neemt. U hoeft hier als afnemer verder niets voor te doen.

In de aangepaste versie 2.0 van de dienstbeschrijving van WMP Broadcast is deze paragraaf daarom verwijderd. U vindt deze in de loop van vandaag op onze website.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil graag binnenkort al beginnen met het aanpassen van deze begrenzing in ons netwerk. KPN Wholesale dient deze aanpassing echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar heeft tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 28 juli 2016. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt, dan start het verwijderen van de begrenzing daarna gefaseerd. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan gaat dit pas vanaf 16 september 2016 gefaseerd van start. We zullen daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van 29 juli 2016.