Calamiteiten Service en Calamiteiten Voorziening bij WLR ook voor laagcapacitaire lijnen

Publication date 24 februari 2017

Met de WLR Calamiteiten Service bieden we u een herrouteringsdienst. Bij een calamiteit kan het inkomend telefoonverkeer worden doorgeschakeld naar een groepsnummer of doorkiesnummer van een doorkiesreeks of één mobiel nummer op een secundaire (back up) locatie. Bij de WLR Calamiteiten Voorziening kunnen in geval van een doorkiesfaciliteit de nummers een-op-een worden doorgeschakeld. Beide faciliteiten kon u alleen voor hoogcapacitaire verbindingen afnemen. Met ingang van 24 februari 2017 kunt u deze faciliteiten ook afnemen voor laagcapacitaire verbindingen. Hierop is een apart aanvraagproces van toepassing. De tarieven zijn hetzelfde als bij hoogcapacitaire verbindingen.

U vindt de beschrijving in de bijgewerkte Annex 1 Productbeschrijving van de WLR Overeenkomst. Ook Annex 2 voor Ordering en Levering is aangepast.