Introductie 10 Gbit/s Ethernet WAP-poort op LWAP-niveau

Publication date 21 oktober 2016

Indien u VULA, WBA CM/ZM Ethernet en/of WEAS afneemt en deze diensten uitkoppelt op LWAP-niveau, dan kunt u ook gebruikmaken van een 10 Gbit/s WAP-poort. U vindt de gewijzigde prijslijsten WBA Annex 4 (pricing) ZM Ethernet on LWAPs v1.10, WBA Annex 4 tariff schedule CM v3.22 en WEAS Annex 1 Tariff Schedule version 6.9 op onze website.

Aankondigingstermijn

Hoewel de 10 Gbit/s Ethernet WAP-poort op LWAP-niveau nog niet in onze referentieaanbiedingen was opgenomen, blijkt deze optie in de bestelportals begin februari 2016 per abuis te zijn opengezet en ook daadwerkelijk te zijn afgenomen. KPN Wholesale wil die situatie zo snel mogelijk herstellen. Daarom neemt KPN Wholesale in dit geval niet de gebruikelijke aankondigingstermijn in acht. Het tarief voor de dienst treedt met terugwerkende kracht tot 1 februari 2016 in werking.