Introductie WBA FttH NLS 11 ordertype

Publication date 24 februari 2017

Per 29 mei 2017 brengt KPN een extra onderscheid aan in het ordertype NLS 7. Hiervoor introduceren wij een nieuw ordertype, NLS 11 met bijbehorende KPI’s.

Bij een nieuwe aanleg van een WBA-verbinding op (FttH) glas waarbij we de fiber tot aan de gevel uitrollen én er geen FTU aanwezig is spreken we (voortaan) van NLS 7. We spreken van een NLS 11 als er wel fiber en een FTU aanwezig zijn inpandig, maar waarbij de FTU vervangen dient te worden, omdat deze niet meer compatibel is met de huidige NT’s. Momenteel wordt NLS 11 nog samengevoegd met NLS 7 en als zodanig teruggekoppeld.

In de nieuwe situatie koppelen we beider ordertypes apart terug. Dus bij een noodzakelijke vervanging van de FTU, meldt KPN dat er sprake is van een NLS 11 ordertype.

Voor beide ordertypes gelden dezelfde KPI’s die per 18 maart 2017 gaan gelden (zie de nieuwsbrief van 13 januari 2017. Dit is ook gecommuniceerd in onze nieuwsbrief van 13 januari 2017. Het tarief van de NLS 11 is gelijk aan die van NLS 7.

U vindt de tarieven in de WBA tariff schedule (Annex 4) op onze website.