KPN Wholesale kondigt uitfasering van ISDN1/2 aan

Publication date 13 april 2017

Sinds lange tijd wordt de traditionele PSTN en ISDN dienstverlening aan eindgebruikers in Nederland aangeboden via het telefonie-platform van KPN. Het platform dat KPN hiervoor gebruikt, is al sinds de jaren ’80 operationeel. Het aantal gebruikers van deze traditionele telefoniediensten neemt al jaren af door de opkomst van VOIP en toenemend gebruik van mobiele telefonie. Het traditionele telefonienetwerk bereikt het einde van zijn levensduur en zal daarom in de komende jaren worden gemoderniseerd.

KPN moderniseert PSTN enkelvoudig op basis van KPN's landelijke IP infrastructuur waarmee eindgebruikers de enkelvoudige telefonie functionaliteit kunnen blijven gebruiken (EPOTS). De modernisering van technische infrastructuur voor de levering van PSTN houdt in dat KPN de oude telefonie centrales zal vervangen voor minicentrales gebaseerd op IP technologie. In de toekomst zal KPN alleen nog vanuit deze moderne centrales de telefonie dienstverlening verzorgen. KPN zal op 10 mei 2017 starten met de migratie van de eerste van de 13 pilot centrales.


Al geruime tijd zijn op breedband (WBA) gebaseerde oplossingen het alternatief voor ISDN. Hiermee kunnen naast telefonie ook oplossingen als pinnen en beveiliging worden geboden. Daarnaast stelt de breedband technologie de eindgebruiker in staat om verschillende diensten veelal voordeliger te combineren over één aansluiting. KPN gaat dan ook over tot uitfasering van de bestaande enkelvoudige ISDN1, enkelvoudige en meervoudige ISDN2 en meervoudige PTSN diensten per 1 september 2019. Deze aankondiging is in lijn met de contractuele afspraken van KPN met Wholesale afnemers en met de verplichtingen uit het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2017. Voor ISDN15/20/30 geldt dat KPN deze dienstverlening tenminste tot 1 januari 2021 zal blijven ondersteunen.

Expertsessie

Om tot een geslaagde beëindiging van enkelvoudige ISDN1, enkelvoudige en meervoudige ISDN2 en meervoudige PTSN dienstverlening te komen, wil KPN afspraken maken over de uitfasering. KPN zal een expertsessie organiseren voor de uitfaseringaanpak, waarin o.a. het proces, de planning, een voorstel voor een regionale aanpak, end of service, end of sales en support aan de orde zullen komen. WLR en CPS afnemers zullen hiervoor binnenkort een uitnodiging ontvangen. Met het oog op een efficiënte uitfasering en ter voorkoming van onnodige migraties, adviseert KPN om vanaf heden bestaande en nieuwe klanten op toekomstvaste diensten aan te sluiten.