Maximum tarief voor 0900- klantenservicenummers

Publication date 11 februari 2011

Met ingang van 1 april 2011 geldt er voor organisaties die een duurzame relatie hebben met hun klanten (bijvoorbeeld bij abonnementen), een maximum tarief voor het bellen naar een 0900-klantenservicenummer. Vanaf die datum betaalt de consument nooit meer dan 15 eurocent per minuut.

Per 1 april 2011 wordt de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikerbelangen (Rude) gewijzigd. Hierin gelden nadere regels voor het inzetten van 0900-nummers voor het leveren van klantenservice door organisaties die met consumenten een duurovereenkomst hebben.

Volgens het nieuw ingevoegde artikel 3.2g Rude geldt er vanaf 1 april 2011 een maximum tarief voor oproepen naar een 0900-nummer dat door de nummergebruiker wordt gebruikt voor het leveren van klantenservice in het kader van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, of het geregeld doen van verrichtingen. Het tarief dat maximaal aan de consument in rekening mag worden gebracht is 15 eurocent per minuut.

De volledige tekst van het nieuwe Rude-artikel en de toelichting daarop zijn gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 19093 van 2 december 2010. Deze kunt u vinden op www.overheid.nl.

In het Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang (FIST) op 2 november 2010 zijn de omvang van de wijziging en de implementatietermijn besproken. Afgesproken is dat de nummerhouders door de platformhouders worden benaderd om - daar waar de eindgebruikertarifering in strijd is met het nieuwe artikel 3.2g Rude - het eindgebruikertarief aan te passen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze regel ligt dan ook in eerste instantie bij de nummerhouder. Ook is overeengekomen dat de nummerhouder het eerste aanspreekpunt zal zijn bij geschillen.

Heeft u klanten (platformhouders en/ of nummerhouders) die 0900-nummers inzetten voor het leveren van klantenservice, dan verzoeken wij u hen te informeren over deze wijziging van het Rude en de wijze waarop de vertegenwoordigers in het FIST zijn overeengekomen deze uit te voeren.