Nieuw WLR-referentieaanbod door nieuw Marktbesluit Vaste Telefonie 2017

Publication date 31 maart 2017
Sinds 1 maart 2017 is het nieuwe ACM Marktbesluit Vaste Telefonie van kracht. In dit Marktbesluit wordt de regulering uiteengezet waar KPN aan dient te voldoen voor de Vaste Telefonie voor de komende drie jaren. Conform dit besluit publiceert KPN Wholesale daarom op 31 maart 2017 het nieuwe WLR-referentieaanbod op zijn website. Dit referentieaanbod bevat alleen nog maar de ISDN 1/2 dienstverlening, aangezien de verplichting om PSTN en ISDN Hoogcapacitair te leveren in het nieuwe Marktbesluit is vervallen. De nieuwe raamovereenkomst is per 1 april 2017 afneembaar. U vindt deze raamovereenkomst en de bijbehorende annexen op de productpagina van WLR.