Omzetbelasting: Verleggingsregeling telecommunicatiediensten

Publication date 16 juni 2017

Op 1 juni 2017 heeft het Ministerie van Financiën een beleidsbesluit gepubliceerd over de Verleggingsregeling in de Staatscourant (nr. 30440): “Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor bij telecommunicatiediensten in Nederland worden verricht de heffing van omzetbelasting (btw) kan worden verlegd naar bepaalde afnemers.”

Tegelijkertijd is het Ministerie van Financiën een traject gestart voor een verplichte verlegging via een voorstel tot wijziging van artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Deze wijziging zal, behoudens het verplichte karakter ervan, gelijkluidend zijn aan de btw-verlegging zoals verwoord in het beleidsbesluit. De beoogde ingangsdatum van die verplichte verlegging is 1 september 2017. Die datum is nog onder voorbehoud in verband met het te doorlopen traject via de Ministerraad, de Raad van State en de Koning.

De verleggingsregeling kan worden toegepast vanaf 2 juni 2017. Voor het toepassen van de verleggingsregeling zijn een aantal factuurvereisten bepaald/gesteld. Zo dient de factuur het volgende te vermelden: btw verlegd en het btw-nummer van de afnemer.

Toepassing door KPN Wholesale

Per 1 augustus 2017 is KPN Wholesale van plan de Verleggingsregeling toe te passen. Uw Accountmanager van KPN Wholesale benadert u binnenkort om uw btw-nummer te bevestigen of bij u op te vragen.

Als KPN Wholesale zelf de afnemende partij is, accepteert KPN Wholesale vanaf 2 juni 2017 tot aan de ingangsdatum van verplichte verlegging, (inkoop)facturen met of zonder toepassing van de verleggingsregeling voor zover deze aan de factuurvereisten voldoen.