Samenvoeging van drie stuks WBA Annex 4 (prijslijst) in één WBA Annex 4

Publication date 2 december 2016

KPN Wholesale heeft voor zijn WBA-dienstverlening drie prijslijsten (annex 4) samengevoegd tot één nieuwe overzichtelijke prijslijst: de WBA Annex 4 v1.0. Het gaat om de prijslijsten CM v3.24 en ZM Ethernet on NWAPs v3.17 en ZM Ethernet on LWAP v1.11. Deze versies eindigen met ingang van 3 februari 2017. Vanaf die datum past KPN Wholesale alleen versie 1.0 toe. Met deze samenvoeging in de documentatie heeft KPN Wholesale voor zijn WBA-dienstverlening wederom een stap gezet in het versimpelen van het portfolio. Komende tijd informeren we u meer over simplificatie slagen in het portfolio en de bijbehorende documentatie.

De nieuwe WBA annex 4 v1.0 vindt u op onze website.