Simplificatie WBA: bestelmogelijkheid van 15 smaken gaat dicht

Publication date 27 januari 2017

Zoals reeds aangekondigd in diverse nieuwsbrieven en besproken in de task force WBA/WEAS van het FIST en aangegeven in annex 2 van het WBA-referentieaanbod, is KPN zijn portfolio aan het versimpelen. We willen toe naar één overzichtelijk doelportfolio met een logische opbouw, minder smaken en meer marktbereik. Een belangrijke stap in dat proces is de orderinleg op de niet-doelportfolio-varianten te beëindigen. In de WBA annex 2 is in bijlage A de lijst opgenomen met alle niet toekomst vaste smaken waarvan de bestelmogelijkheid 1 juni 2017 zal dichtgaan. Voor al deze smaken zijn alternatieven leverbaar op basis van doelportfolio met meer bandbreedte voor hetzelfde tarief. Een groot deel van uw bestellingen vindt inmiddels al plaats op basis van doelportfolio maar er vinden ook nog bestellingen plaats op basis van niet-doelportfolio.

Op basis van een orderanalyse over 2016 van uw bestellingen is er een set van niet toekomst vaste smaken samengesteld die in geheel 2016 al niet meer besteld zijn. Deze lijst is in het FIST van 5 oktober 2016 besproken en op basis hiervan is KPN tot een aangepaste lijst gekomen van 15 niet toekomst vaste smaken, waarvan de bestelmogelijkheid per direct wordt dichtgezet. U vindt deze lijst in Annex 2 bijlage B.

De overige niet toekomst vaste smaken waarvan de bestelmogelijkheid per 1 juni 2017 wordt beëindigd, vindt u in annex 2, Bijlage A. Wij verzoeken u vriendelijk maar toch dwingend ook voor die smaken voortaan doelportfolio te bestellen.

U vindt de WBA Annex 2 Technische Specificaties op de productpagina van WBA op onze website. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw KPN-contactpersoon.