Uitbreiding Doe-Het-Zelf WBA FttH Service

Publication date 4 november 2016

Op 11 december 2015 heeft KPN Wholesale de Doe-Het-Zelf-optie (DHZ) voor nazorg op WBA FttH per 12 februari 2016 aangekondigd. Daarbij kan een gecertificeerde monteur bij patchherstel in de nazorgfase direct contact opnemen met de monteursingang van KPN. KPN Wholesale breidt dit per 5 januari 2017 uit naar een Doe-Het-Zelfmonteursproces (patchherstel) voor WBA FttH Nazorg & Service.

Voor de eigen monteurs van u als Wholesaleklant die al opgeleid zijn voor patchherstel bij nazorg, betekent dit, dat zij vanaf dan ook bij service werkzaamheden patchherstel kunnen verrichten in het (bovengrondse) passieve WBA-infrastructuurdomein van het aansluitnetwerk. Het Doe Het Zelfmonteursproces is alleen mogelijk met inachtneming van de in het amendement WBA Doe Het Zelfmonteursproces overeengekomen specificaties en voorwaarden. Deze vindt u op onze website op de productpagina van WBA.