Update geografische informatie wholesale-diensten

Publication date 10 maart 2017

Eens per kwartaal verstrekt het kadaster een lijst met alle adressen in Nederland. Recent is er een nieuwe lijst beschikbaar gekomen. KPN gebruikt deze geografische informatie onder andere in zijn FIP Mastertabel. Door de kadasterupdate is het totaal aantal adressen op bepaalde bedrijventerreinen waar u wholesale huurlijnen kunt afnemen tegen het lage O-tarief, toegenomen met 268. Raadpleeg de Postcode Tool of de door u gewenste huurlijn valt onder het gunstige O-tarief. Op welke adressen het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website.

Onnet-/Nearnetlijst en Area Information lijst

Op de website vindt u ook een update van de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.

Door de nieuwe kadasterinformatie zijn er 11 nieuwe PC4-area toegevoegd aan de Area Informationlijst. De Area Information lijst geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt.