Update geografische informatie wholesale-diensten

Publication date 8 september 2017

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u wholesale huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Op het bedrijventerrein 'Technopark Mercurion’ (nr 4513) in gemeente Zevenaar zal eveneens het O-tarief gehanteerd gaan worden. In deze gemeente zal daarnaast op een drietal terreinen (7Poort, Hengelder en Technopark Mercurion) de WBA FTTO dienst worden geïntroduceerd. In Oosterhout wordt een nieuw bedrijventerrein, genaamd ‘Park15 Logistics’ (nr 2351), ontwikkeld. KPN biedt binnenkort op dit terrein glasvezel aan tegen het lage O-tarief. Tevens zal ook op dit terrein binnenkort de WBA FTTO dienst worden geboden. De adressen zullen in een volgende versie van de O-gebiedenlijst respectievelijk de WBA FTTO adressenlijst worden toegevoegd.

Het aantal adressen waar het O-tarief geldt, is met 225 toegenomen, hiervan 214 adressen van het recent aangekondigde bedrijventerrein Stadhoudersmolen in Apeldoorn. De adressen waarvoor het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website.

Onnet-/Nearnetlijst

Op die website vindt u ook een update van de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.