Update toegangsbeleid centrales

Publication date 6 oktober 2017

KPN Wholesale hecht veel waarde aan veiligheid en beveiliging van zijn bedrijfsgebouwen. In het Handboek Toegang zijn de voorwaarden beschreven die in acht genomen moeten worden om in aanmerking te (blijven) komen voor toegangsautorisaties tot KPNs bedrijfsgebouwen. Van het Handboek Toegang zijn verschillende versies in omloop, namelijk als onderdeel van de referentieaanbiedingen voor de diensten MDF Access (Doe-het-zelf-monteursproces), Collocatie, WBA (Doe-het-zelf-monteursproces) en WLR (Doe-het-zelf-monteursproces). Inhoudelijk zijn er weinig verschillen tussen deze versies. KPN heeft deze daarom samengevoegd tot één document, en de tekst op enkele punten geactualiseerd. Zo kan toegang worden aangevraagd via het IAM portal in plaats van CMA.

U vindt de nieuwe versie van het Handboek Toegang op onze website op de pagina met het referentieaanbod Collocatie. In verband hiermee is in de amendementen MDF Access Doe het zelfmonteursproces en WBA Doe het zelfmonteursproces de vindplaats van het Handboek Toegang aangepast. Door middel van deze aankondiging wordt het nieuwe Handboek Toegang ook onderdeel van het referentieaanbod WLR.