Verbeteringen leveringen WBA-glasvezel

Publication date 7 oktober 2016

Per 8 december 2016 voert KPN Wholesale enkele verbeteringen door in de leveringskwaliteit van WBA CM en ZM op FttH. In KPI‑4a (plandatum = wensdatum) zal ook voor de ordertypes NLS6, NLS7, NLS8 en NLS9 een norm van 95% gelden. En in KPI‑4b worden de standaard (bruto) levertijden van de ordertypes NLS7 en NLS8 verkort naar 14 respectievelijk 18 werkdagen.

Daarnaast implementeert KPN Wholesale in het weekend van 18/19 november 2016 een aantal verbeteringen in de glasleverstraat die we in de WBA-releasenotes van 19 februari jl. hebben aangekondigd. Zo kunt u de Premium SLA (24x7x8) op glas via de portal bestellen, een wensdatum meegeven waarop u de verbinding geleverd wilt krijgen, extra contactinformatie opgeven en u ontvangt vaker een statusupdate over uw FttH-orders. Bovendien vinden er een aantal systeemoptimalisaties plaats die het leverproces voor FttH ten goede komen.

U vindt de aanpassingen terug in de aangepaste Annex 3 van WBA, versie 3.14, op onze website.