Versnelde doorlooptijd blokkeringen internationaal en servicenummers

Publication date 14 juli 2017
In de WLR-overeenkomst is afgesproken dat de WLR-partij zelf verantwoordelijk is voor hoogverbruikbewaking (bijvoorbeeld bij bellen naar 090x servicenummers en internationale nummers). Indien een WLR-partij hoog verbruik detecteert, dient deze zelf actie te ondernemen (bijvoorbeeld door oproepen naar deze nummers te blokkeren). Echter, gebleken is dat via het intoetsen van 1655 deze blokkade kan worden omzeild. Om dit te stoppen dient een WLR-partij een opdracht tot blokkering te geven aan KPN. Conform het referentieaanbod is de reguliere behandeltijd van zo’n opdracht x+1 werkdag. Met ingang van 21 juli 2017 is het mogelijk om, in geval van hoogverbruik, via het serviceproces 24 uur per dag een opdracht tot blokkering van 090x servicenummers en internationale nummers in te leggen, de opdracht wordt dan direct uitgevoerd. U vindt de aangepaste Annex 2 op onze website op de productpagina van WLR.