WBA Service Guard live in december

Publication date 21 oktober 2016

KPN Wholesale werkt voor zijn WBA-dienstverlening aan een structurele verbetering door het proactief melden van de impact bij netwerkverstoringen aan u als WBA-afnemer. Sinds eind 2014 bestaat hier al een best effort proces voor, waarbij we u als WBA-afnemer via een e-mail interface op de hoogte stellen van de verstoringen op WBA-koperlijnen.

Per 22 december 2016 activeren we een structureel proces voor zowel WBA over glas als WBA over koper. Bij een netwerkverstoring in het WBA-domein vindt er een snelle en automatische analyse plaats. Hierbij bepalen we de impact op de WBA-services die u afneemt. Deze communiceren we vervolgens automatisch per service provider via een B2B-koppeling of via een e-mail-interface. U ontvangt aan het begin en bij de afmelding van het incident een bericht.

Verdere technische details vindt u terug in de WBA-release notes van 7 oktober 2016.