Winterperiode 2016 – 2017

Publication date 22 september 2016

Graag brengen we tijdig de levering van glasvezelverbindingen in de wintermaanden bij u onder de aandacht. Zoals u weet, kunnen vorst, breekverboden en de kerstperiode mogelijk voor een vertraging zorgen in de levering van uw verbinding(en). Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren bereidt KPN zich voor op de winterperiode met een beproefd beleid dat we komende periode ook weer inzetten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw leveringen zo voorspoedig mogelijk verlopen.

Planning orders in winterperiode

·  Van januari 2017 tot en met de eerste week van april 2017 plant KPN in enkele weken initieel geen werkzaamheden. Deze zogenaamde 'bufferweken' gebruiken we om eventuele vertraagde leveringen door vorst eerst uit te voeren. Uit ervaring blijkt dat we met deze capaciteit de orders gedurende deze periode veelal kunnen verwerken. Mocht capaciteit onbenut blijven als de vorst meevalt, dan zetten we deze capaciteit uiteraard in om het bestaande onderhanden werkpakket te versnellen.

·  Bovengenoemd schema passen we aan als de actuele weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft.

·  Door deze voorzorgsmaatregelen nemen in de komende weken de afgegeven levertermijnen op nieuw ingelegde orders met 3 tot 4 weken toe. 

Verwerking orders tijdens kerstreces en bij breekverboden 

In week 52 en week 1 vinden er geen werkzaamheden plaats vanwege de kerstperiode. Daarnaast geldt dat sommige gemeenten, zoals stadscentra in Amsterdam, Rotterdam, Deventer en Utrecht breekverboden hanteren voor de gehele maand december. Er zullen naar verwachting meer gemeenten volgen. Dat kan betekenen dat de doorlooptijd van uw order langer wordt.

·  Indien de overheid wegens intredende vorst een graafverbod afkondigt dan krijgt uw order gedurende de looptijd van deze belemmering de status "on-hold" en het kenmerk "vorst-order".

·  KPN informeert u direct over uw orders die door de vorst geraakt zijn via e-mail. Per order ontvangt u een e-mailbericht ("notifier").

·  De geplande leverdatum van een "vorst- order" passen we vooralsnog niet aan. Pas op het moment dat deze order daadwerkelijk opnieuw ingepland is, krijgt u hierover bericht.

·  Zodra het graafverbod wordt opgeheven, plannen we de orders die geraakt zijn door de vorst zo spoedig mogelijk opnieuw in. De zogenoemde herplanning vindt plaats als de vorst uit de grond is. Ter indicatie voor u, dat is op het moment dat het ijs uit de sloten verdwenen is. Wij informeren u dan uiteraard over de nieuw geplande leverdatum van uw glasvezelverbinding.

·  Nieuwe opdrachten voor een verbinding nemen we tijdens de periode van vorstverlet volgens het reguliere proces dagelijks in behandeling.

KPN verwacht met deze maatregelen de verstoringen bij de levering van uw glasvezelverbindingen te minimaliseren. Helaas is het weer onvoorspelbaar. Bij extreme winterse omstandigheden nemen we aanvullende maatregelen. Mocht dit het geval zijn dan informeren we u uiteraard direct via de nieuwsbrief van KPN Wholesale en via uw Service Level Manager.