Woensdag 7 september 2016 eerste COIN WBA-overleg

Publication date 29 juli 2016

Zoals afgesproken in het FIST WBA van 20 april 2016 wordt in het najaar een aantal COIN WBA bijeenkomsten georganiseerd ter bespreking van meer gedetailleerde operationele zaken die voortkomen uit de implementatie van de WBA‑roadmap. Door het zeer specialistische karakter lenen deze onderwerpen zich niet voor bespreking in de Task Force WBA van het FIST. Het eerste COIN WBA‑overleg vindt plaats op woensdag 7 september 2016 van 13.00 tot 15.00 uur bij vereniging COIN in Gouda.

Rode draad en planning van de bijeenkomsten

De onderwerpen die aan bod komen bij de bijeenkomsten zijn: WBA Annex 3 (procedures en serviceniveaus), WBA B2B-berichtenverkeer en de toelichting op de release notes van WBA.

Twee vervolgsessies staan gepland op donderdag 6 oktober 2016 en donderdag 15 december 2016. In dit laatste overleg van 2016 evalueren we de overlegreeks en spreken we af hoe we verder gaan in 2017.

Deelname aan het COIN WBA-overleg

U bent van harte welkom op de aftrap van deze reeks. Deelnemers aan de FIST Taskforce WBA ontvangen automatisch een uitnodiging van vereniging COIN. En anders kunt u zich aanmelden bij vereniging COIN per e-mail aan secretariaat@coin.nl of telefonisch op +31(0)182 690074. FIST WBA-deelnemers zullen een uitnodiging voor de overleggen ontvangen. Vereniging COIN brengt u geen kosten in rekeningen voor deelname aan de sessies in 2016.