Aanbod van deeluitporteringen bij WLR-aansluitingen

Publicatie datum 13 december 2013

Vanaf 16 december 2013 is het mogelijk voor afnemers van WLR om een deel van de tot een verbinding behorende nummerreeks uit te porteren met behoud van de resterende nummers op deze verbinding. Het deeluitporteren betreft een reeks aaneengesloten nummers (een blok van 10 of een veelvoud daarvan). 

Deze aankondiging vindt plaats op verzoek van ACM in het kader van het beĆ«indigen van een overtreding, zodat de aankondigingstermijn van twee maanden niet van toepassing is. 

Indien het huidige hoofdnummer zich bevindt in een uit te porteren reeks, dan dient voorafgaand aan het indienen van het porteerverzoek een hoofdnummerwijziging te worden aangevraagd. De huidige COIN porteerafspraken zijn verder van toepassing. U vindt de toegevoegde beschrijving van het proces in de Annex 2 van de WLR-overeenkomst op onze website.