Aangepaste afspraken pilot WSO-WSO-migratieservice WEAS

Publicatie datum 24 juli 2015

KPN Wholesale is op 21 mei 2015 gestart met de pilot 'WSO-WSO migratie' als nieuwe faciliteit van WEAS. Hiermee kunnen zakelijke eindgebruikers van op WEAS gebaseerde diensten klantvriendelijker en efficiƫnter overstappen naar een andere aanbieder. Tijdens de werksessie WEAS-migraties van het FIST hebben we de eerste pilotresultaten besproken. In overleg met deelnemende marktpartijen hebben we daarop enkele aanvullende afspraken gemaakt over het WEAS WSO-WSO-migratieproces. U treft deze wijzigingen aan in de paragrafen 2.2 en 3.1.1 van bijlage 2 van het document 'Procesbeschrijving WEAS Passieve WSO-WSO migratie'.

Wilt u ook deelnemen aan de pilot?

Het aantal deelnemende WSO's aan de pilot groeit. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u gebruikmaken van de dienst dan dient u de pilotovereenkomst WSO-WSO migratie te ondertekenen. Daarnaast meldt u zich als pilotdeelnemer aan bij Vereniging COIN, voor gezamenlijke bespreking van de pilotresultaten. Deelname van zoveel mogelijk marktpartijen is van belang om de pilot en uiteindelijk de dienst succesvol te maken. Doe mee en meld u nu aan.

U vindt de pilotovereenkomst en bijgewerkte versie van de procesbeschrijving in de loop van vandaag op onze website. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw accountmanager.