Aankondiging nieuwe tarieven gespreksopbouw per 1 januari 2013

Publicatie datum 26 oktober 2012

Per 1 januari 2013 zal KPN de tarieven voor gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictum XXXI), verhogen met een inflatiecorrectie van 2,3%. Dit percentage is gebaseerd op de door het CBS gepubliceerde jaarmutatie van de CPI 2012 ten opzichte van de CPI 2011. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2012 van voornoemd percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2013 verschuldigde tarieven herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte tarieven zal door middel van een debet dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf bovengenoemde ingangsdatum zullen gelden. Voor de KPN gespreksopbouwdiensten die u van KPN afneemt, vindt u deze tarieven vanaf vandaag ook terug in uw TIE-inbox en in uw inbox van Mijn KPN Wholesale. Vanaf december plaatsen we deze tarieven alleen nog in uw inbox van Mijn KPN Wholesale.

Ten aanzien van de tarieven opgenomen op de website van KPN Wholesale en aan u toegestuurd in uw TIE-inbox en in uw inbox van Mijn KPN Wholesale, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder het recht om de tarieven aan te passen en om de aldus aangepaste tarieven met terugwerkende kracht in rekening te brengen, vermeerderd met de wettelijke rente, indien de door KPN of andere marktpartijen tegen het marktanalysebesluit vaste telefonie van OPTA van 1 mei 2012 aangewende rechtsmiddelen ertoe leiden dat de voor deze tarieven relevante verplichtingen voor KPN vervallen dan wel worden aangepast.